Nowoczesna edukacja przy użyciu podręcznika “To jest chemia 2”

Przedmioty ścisłe należą do najtrudniejszych w nauce zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Z tego względu nauczyciele powinni ułatwiać przyswajanie wiedzy, między innymi, poprzez stosowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Może to polegać na używaniu podręczników dostosowanych do umiejętności uczniów. Wśród wielu swoich propozycji wydawnictwo Nowa Era proponuje książkę “To jest chemia 2“. Powinna być ona wykorzystywana w technikach i liceach ogólnokształcących.

Treść dostosowana do umiejętności uczniów

Podstawową zaletą książki “To jest chemia 2” jest nowoczesny układ. Powoduje on, że uczniowie nie muszą zapoznawać się z dużą ilością tekstu, który dopiero w późniejszym terminie będzie omawiany na zajęciach w szkole. Książka zawiera natomiast dużą liczbę ilustracji, diagramów i wykresów. W związku z tym prezentowane treści są łatwe do zrozumienia, a skomplikowane przemiany chemiczne można śledzić na infografice.

Powtarzanie i utrwalanie wiadomości

Wszystkie strony podręcznika “To jest chemia 2 ciekawe” są kolorowe. Najważniejsze informacje są wyróżniane barwami lub krojami czcionek. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka, uczniowie mogą zorientować się, które wiadomości powinni zapamiętać w pierwszej kolejności. Książka zawiera powtórzenie wiedzy ze szkoły podstawowej, a także osobne ramki z podsumowaniami i ciekawostkami. Zbierają one nowe pojęcia w jednym miejscu, co ułatwia uczniom przygotowywanie się do kolejnych zajęć lub sprawdzianów.

Obserwacja eksperymentów chemicznych

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era został przygotowany przy współpracy z trojgiem autorów: Romualdem Hassą, Aleksandrą Mrzigod i Januszem Mrzigodem. Uczniowie mogą z niego uczyć się planowania i obserwacji doświadczeń chemicznych. Powinni również nabyć umiejętność formułowania samodzielnych wniosków, a także tworzenia dłuższych wypowiedzi związanych z prowadzonymi eksperymentami. Czynności te będą przydatne w przyszłości, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zbiór zadań dotyczący chemii organicznej

Warto dodać, że książka “To jest chemia 2” zawiera rozbudowany zbiór zadań, dzięki któremu młodzież może na bieżąco sprawdzać swój stan wiedzy. Ćwiczenia są ułożone zgodnie ze wzrastającym poziomem trudności. Stanowi to wsparcie dla uczniów weryfikujących swoją wiedzę, jak również dla nauczycieli podczas prowadzenia zajęć. Z powyższych względów podręcznik “To jest chemia 2” jest jedną z najczęściej wykorzystywanych książek w szkołach średnich w naszym kraju.