Zalety stosowania podręcznika “To jest chemia 2” na zajęciach w liceach ogólnokształcących i technikach

W szkole podstawowej uczniowie nabywają wiedzę z różnych dziedzin, w tym z przedmiotów ścisłych. Są one uważane za szczególnie trudne do nauki, dlatego nauczyciele powinni zwrócić większą uwagę na ten rodzaj zajęć. W szkołach średnich wiedza jest uzupełniana i rozszerzana o nowe pojęcia, co potrafi być skomplikowane dla dużej grupy młodych ludzi. Aby ułatwić im zrozumienie procesów chemicznych, wydawnictwo Nowa Era przygotowało podręcznik pod tytułem “To jest chemia 2“. Dotyczy on chemii organicznej i powinien być stosowany w liceach ogólnokształcących oraz technikach.

Jak efektywnie uczyć się chemii?

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na szybkie zapamiętywanie wiadomości. Można jednak przyjąć, że kształcenie w szkole ponadpodstawowej powinno polegać na przypomnieniu informacji z poprzednich lat nauki, a następnie wprowadzeniu nowych pojęć. Materiał jest w taki właśnie sposób ułożony w książce “To jest chemia 2”. Podręcznik został przygotowany przez najlepszych specjalistów w Polsce, a więc: Romualda Hassę, Aleksandrę Mrzigod i Janusza Mrzigoda. Książka zawiera dużą liczbę ilustracji i schematów, a także nawiązania do życia codziennego. Dzięki temu młodzież może łatwiej sobie uświadomić, że chemia jest dosłownie wszędzie wokół nas.

Jak szybko rozwiązywać zadania?

Podczas zajęć w liceum lub technikum uczniowie muszą także nauczyć się rozwiązywania zadań. Książka “To jest chemia 2” ułatwia doskonalenie umiejętności obliczeniowych. Ćwiczenia są ułożone w taki sposób, aby rozwiązywanie kolejnych zadań wiązało się z rozszerzaniem wiedzy. Ogółem autorzy dołączają zbiór ponad 200 zadań, a także gotowe rozwiązania niektórych ćwiczeń. Po każdym ważnym dziale znaleźć można podsumowanie zbierające najważniejsze wiadomości. Pozwala to łatwiej przygotowywać się do następnych lekcji, a także sprawdzianów.

Podręcznik “To jest chemia 2 z księgarni interneTowej” może być przydatny także podczas przygotowywania się do egzaminu dojrzałości. Z powyższych względów jest to książka chętnie wykorzystywana przez uczniów, a także doceniana przez wielu specjalistów w naszym kraju.